מרכז אזרחי בית אריה 

בית אריה מרכז אזרחי
המרכז האזרחי בבית אריה מהווה את מרכז העיר ובו איזור הפנאי והמסחר

 קומות של בינוי בצורה מדורגת כ"ביג" פתוח בעל שפע של חניה צמודה למתחם