מגדל בית חנה 

תכנון מגדל חנה בתל אביב עבור חברת דנקר
בניין בעל 17 קומות וסך הכל 52 יחידות דיור

 בנוי בצורה בה גרעין המדרגות והמעליות בחלק הפנימי בעוד שהדירות עוטפות את הגרעין לטובת כיוני אויר ומרפסות