בית הספר למוזיקה קדומים

:בית ספר למוזיקה בקדומים כולל
יחידות לימוד יחדיניות

 כיתות הרכבים

חדר חזרות לתזמורת

חדרי מורים והנהלה

חלל מרכזי להופעות/לימוד

קפיטריה