בית הכנסת ברוכין

בית הכנסת בברוכין, תוכנן להיבנות בשלבים. בשלב ראשון קומה אחת, לאחר מכן עולים לקומה נוספת, הקומה התחתונה מותאמת להפוך להיות אולם אירועים לכנסים. לאחר מכן, בשלבים ג,ד בונים בתי כנסת קטנים עדתיים אשר כל המבנים יחד עוטפים רחבה למפגש קהילתי לאחר התפילה

בשלב זה הסתיים שלב א' של התכנית הכוללת, בעתיד בע"ה הפרויקט יושלם לכל השלבים