תהליך העבודה 

עריכת תוכנית​
הגשה של התכנון עם חתימת המבקש,בעל הנכס ועורכי התוכנית לרשות המקומית לקבלת היתר בניה​

ביצוע​
לאחר המכרז הכנת תוכניות, רשימות ופרטים לביצוע תוך תיאום עם הקבלן המבצע ומנהל הפרויקט​

אכלוס​
1. פיקוח עליון על הבניה מול מנהל פרויקט ומנהל אתר
2. קבלת טופס  4  לאכלוס

Luxury Home

תכנון
1.
יצירת פרוגרמה משותפת עם הלקוח: כמות יחידות דיור, תמהיל גודל הדירות, אפשרויות -"חריגה מותרת מתוכנית", רמת גימור נדרשת, סוג האוכלוסייה לשיווק
2. תכנון חלופות ראשוניות בהתאם לדרישות הלקוח
3. פגישה עם הלקוח להצגת החלופות וקבלת הסכמה לתכנון סופי​

מכרז​
1. עם קבלת ההיתר, הכנת תוכניות פרטים ורשימות למכרז תוך תיאום עם היועצים השונים קונס',חשמל,מים,ביוב,מיזוג,מעליות וכדו'...​
2. הכנת תוכניות ומפרטי מכר לחתימה מול דיירים

Upward Curve