בית הכנסת גן אור

בית כנסת גן אור, בחבל קטיף, בית כנסת בעיצוב ייחודי

המבנה עוצב כצורה גיאומטרית, כאשר הצורה נוצרת על ידי החסרת רכיבים מהצורה הגיאומטרית השלמה, ארון הקודש נמצא בפינת הצורה, כך שכל המתפפלים מופנים כחץ לכיוון ירושלים, ארון הקודש ממוקם במקום עם התקרה הגבוהה ביותר בחלל אולם התפילה.

בית הכנסת הכיל 200 מתפללים ו- 90 מתפללות, כלל ספריה תורנית, וחדר לרב, לצערנו בית הכנסת נהרס בפינוי חבל קטיף