שכונת דונה 

שכונת מגורים בשערי תקווה עבור חברת דונה כ- 4 סוגי דגמים למבני דיור כוללת 29 מבנים וסך הכל  58 יחידות דיור