חטיבת הביניים לבונה 

חטיבת הביניים "לבונה" למועצה איזורית בית אריה,עופרים המבנה כולל

 כיתות לימוד

חדרי הקבצות

חדרי מדעים

מנהלה- חדרי יועצים ומזכירות

 חדר מורים

ספרייה