מה זה טופס 4 -טופס אישור אכלוס 

טופס 4 הוא טופס שממלאים לאחר גמר הבנייה של כל מבנה, המטרה של הטופס הוא לתת רשמית אישור לאכלוס המבנה, כל מבנה במדינת ישראל דורש טופס 4 לצורך איכלוסו.

 

כשרוצים להשתמש במבנה הדבר הראשון שיש להשיג הוא טופס 4, למשל לצורך קבלת אספקת חשמל, אספקת מים וכבלים של טלפון או אינטרנט. בכדי לקבל את טופס 4 יש כמובן לקבל אישור כיבוי אש , שמבטיחים בדיקה יסודית לבטיחות המשתמשים במבנה לא משנה מה מטרת המשתמשים במבנה, אישור כיבוי אש מבטיח שהאלמנטים אשר מבטיחים בטיחות המשתמשים במבנה למשל כשיש שריפה, מערכת גילוי האש תבטיח טיפול מהיר של הכבאים.

 

למעשה טופס האכלוס הרשמי הוא משמש גם כתעודת גמר לבניין, שלאחר מכן מתמלא טופס 5, שמהווה אישור שהבניין יכול לשמש את האנשים והוא בטוח וכשיר לשימוש.
 

טופס אישור אכלוס מוגש לרשות המקומית, שנתנה את ההיתר בניה, עורך התוכנית להיתר בניה, מצריך פתיחת תיק בועדה ולכן טופס 4 לאיכלוס הוא למעשה הצהרה של עורך הבקשה שהתנאים וההיתר שניתן, התבצע הלכה למעשה וכל הדרישות של הועדה התמלאו כחוק. הועדה סומכת על עורך הבקשה שעשה פיקוח עליון באתר, ודאג שכל הרכיבים שהגיש בבקשה להיתר התמלאו כמתוכנן ללא שינויים.

 

במידה ונעשו שינויים במהלך הביצוע יש להגיש בקשה לשינוי ההיתר שניתן ולקבל אישורים לעדכן את ההיתר וזאת בכדי לקבל טופס 4 חתום – שאומר שהמבנה תואם לבקשה להיתר שהתקבלה מועדה מקומית.

 

יש לספק תצהירים תקניים לפיהם הבנייה תואמת את מה שנתבקש, בין הטפסים הנדרשים הצהרת מודד, כמובן שצריך שיחתם על ידי מודד מוסמך, טופס הקבלן שייחתם על ידי הקבלן האחראי לביצוע הבניין ו-טופס האחראי לביצוע השלד, שלרוב יהיה מהנדס מוסמך עם רישיון שפיקח ווידא שהאלמנטים הקונסטרוקטיביים של המבנים נבנו בהתאם לתכנון ההנדסי, מבחינת כמות הזיון (ברזל) ובטון איכותי , תערובת איכותית וטובה.

 

קבלת טופס 4 הוא תהליך שבעצם נוהל את תהליך התכנון והביצוע, ולאחר הטופס הזה אפשר לחגוג את גזירת הסרט וכניסה למבנה לשימוש מלא בו להנאת כולם.

 

בהצלחה לכולנו בעבודות הבניה והאכלוס של המבנים כחוק.

 

למען בטיחות ושמירה על חיים