מרכז התרבויות טלמון

מרכז התרבויות והחוגים
מרכז תרבויות וחוגים בטלמון כולל כמה מבנים היוצרים יחדיו שפה משותפת מכיל שלל חדרים
כן ספרייה מאפשר הגעה וחניה נוחה למתחם

כרגע בשלבי הקמה