מרכז אזרחי יקיר 

מרכז אזרחי יקיר
המרכז האזרחי - יקיר כולל בתוכו כמה מבני ציבור