תהליך העבודה 

עריכת תוכנית​
הגשה של התכנון עם חתימת המבקש,בעל הנכס ועורכי התוכנית לרשות המקומית לקבלת היתר בניה

ביצוע​
1.לאחר המכרז הכנת תוכניות, רשימות ופרטים לביצוע תוך תיאום עם הקבלן המבצע ,מנהל הפרויקט והיועצים השונים
2.פיקוח עליון על הבניה מול מנהל פרויקט ומנהל אתר

Luxury Home

תכנון

1. יצירת פרוגרמה משותפת עם הלקוח:

גודל חללים ציבוריים,כמויות,שימוש בטופוגרפיה, מגבלות ובעיות תכנון, תקציב, לוח זמנים

2. תכנון חלופות ראשוניות בהתאם לדרישות הלקוח

3. פגישה עם הלקוח להצגת החלופות וקבלת הסכמה לתכנון סופי

מכרז​
עם קבלת ההיתר, הכנת תוכניות פרטים ורשימות למכרז תוך תיאום עם היועצים השונים – קונס',חשמל,מים,ביוב,מיזוג,מעליות,בטיחות,נגישות

Upward Curve