מדורגים אורנית 

 תכנון תוכנית בינוי ותב"ע בשכונת מגורים מדורגים באורנית  כוללת 5 מבנים של 10 יחידות דיור, בכל מבנה  סך הכל 50 יחידות דיור