מדורגי נופים

תכנון פסגות נופים: תב"ע,תוכנית בינוי ודגמיםכ4 יחידות למבנה וסה"כ כולל 100 יחידות דיור