מלון השרון 

איזור ספא מחודש למלון השרון בהרצליה והצעת תוספת למלון עם ירידה לעבר החוף הצמוד

 שטח הפרוייקט 2,000 מ"ר ונמצא כרגע בסטטוס ביצוע חלקי