משרדי הנהלה ספאנטק

משרדי הנהלה ספאנטנק
המשרדים ממוקמים בטבריה עילית