בית הכנסת צפריה 

השתתפנו בתחרות מוזמנים לתת- אופציה לתכנון בית כנסת חדש במושב צפרייה
בית הכנסת אמור להחליף את  הקיים במושב שנים רבות

נתנו אופציה אשר יוצרת מלבד בית הכנסת מרחב ציבורי מרכזי למושב, יחד עם מבנים אשר סמוכים לבית הכנסת, מיקום בית הכנסת בכניסה למושב מאפשרת לו להוות רכיב משמעותי ביצירת הקהילה והמרחב המשותף במושב