בוסתני רבבה 

שכונת משכנות אהרון- בוסתני רבבה , היא שוכנת מגורים בישוב רבבה. כוללת 13 מבנים- 4 יחידות דיור בכל מבנה  סך הכל 56 יחידות דיור

תכנון, תוכנית בינוי ותוכנית דגמים עבור חברת "משהב" ו"ק. כנען