תחנת רכבת קריית אריה 

תחנת הרכבת בקרית אריה- פתח תקווה בחיפוי לבנים אדומות ובשילוב אלומיניום