בית הספר יסודי ע"ש אילן רמון בשערי תקווה מועצה איזורית שומרון בנוסף לחלל המרכזי המבנה כולל

12 כיתות לימוד וכיתות א

כיתות אם

הנהלה ומזכירות

ספריה וחדרי מדעים

גני ילדים

 

בית הספר היסודי ע"ש אילן רמון