משרדי שטראוס גרופ

הרחבת מפעל שטראוס עלית, תוספת
לחללי תהליך הייצור ואגף משרדים
הוקם בשנת 2001 בנצרת עלית, שטח המפעל 7,000 מ"ר