מבני מגורים שרבט 

 מבני מגורים בשוהם עבור חברת אחים שרבט- חברה לבניין בע"מ

כוללים 18 יחידות מגורים בכל מבנה, 72 יחידות סך הכל