בית אמות

בית אמות השקעות בתל אביב, בשטח של 20,000 מ"ר.

שיפוץ ושדרוג משרדי חברת IBM בתל אביב והרחבת קומת הלובי.