בית הכנסת בלשם

תכנון בית כנסת בלשם,

עיצוב מודרני, מבנה אשר

הותאם לתוואי הקרקע, 

אולם שמחות למטה, 

עם חצר שירות מסודרת,

כניסה נפרדת לשני

המפלסים

משחק באור טבעי

ובגבהים של אולם התפילה