בית הכנסת בלשם

תכנון בית כנסת בלשם.

עיצוב מודרני, מבנה אשר הותאם לתוואי הקרקע- אולם שמחות למטה, עם חצר שירות מסודרת וכניסה נפרדת לשני המפלסים. משחק באור טבעי ובגבהים של אולם התפילה.