מדורגי נופים

תכנון פסגות נופים: תב"ע, תוכנית בינוי ודגמים. 

4 יחידות למבנה וסה"כ כולל 100 יחידות דיור.