נוקדים

תכנון תב"ע, תוכנית בינוי ודגמי בתים בשכונת הכניסה לנוקדים עבור חברת "אמנה".

 

כולל 40 יחידות דיור במבנים דו- משפחתיים.