מסחר משרדים ומגורים 

שטראוס

שלושה מגדלים בצפת הכוללים מסחר בשטח של כ- 1,800 מ"ר , משרדים כ- 1,200 מ"ר ומגורים כ- 1,480 מ"ר  גם יחדיו. 

סה"כ 194 יחידות דיור.