תכנון תכנית בניין עיר (תב"ע) ביהודה ושומרון​

 

תכנון תכנית בניין עיר ביהודה ושומרון עשוי להיות משימה לא פשוטה עבור מי שזה אינו תחום התמחותו העיקרי. למורכבות המשמעותית בלאו הכי בהגשת תכנית המסדירה מבחינה חוקית את השימוש בשטח כזה או אחר, נלווים במקרה זה מאפיינים ייחודיים הנובעים ממצבם המיוחד של שטחי יהודה ושומרון. במאמר זה נסקור בקצרה את כל מה שעליכם לדעת על תכנון תכנית בניין עיר ביהודה ושומרון: ממענה על השאלה מהי בכלל תכנית בניין עיר, דרך פירוט של סוגי התכנים שעל תכנית מסוג זה לכלול ועד הצגת השלבים השונים של הכנתה והמאפיינים הספציפיים של תב"ע ביו"ש. מוכנים? בואו נצא לדרך.

 

 

מהי בכלל תכנית בניין עיר (תב"ע)?

תכנית בניין עיר (תב"ע) מהווה מסמך שתכליתו הסדרה חוקית של השימוש בקרקע בשטח מסוים. סעיף 145 בחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 גורס כי ביצוע כמעט כל סוג של פעולה בקרקע מותנה בקבלת אישור לכך מהוועדה המקומית הרלוונטית, וכי היתר מהוועדה יסתמך על התכנית שתוגש לה. מכאן חשיבותה מרחיקת הלכת של תכנית בניין עיר לכל יוזמה בתחום התכנון והבניה בישראל. 

 

אילו סוגי תכנים נכללים בתכנית בניין עיר?

תכנית בניין עיר תכלול את המרכיבים הבאים:

תשריט - מדובר במפה, ובה בין היתר טבלה המציגה בפירוט את השטחים שבהם תתבצע הבניה ואת מספרן של יחידות הדיור שייבנו. תכנון תכנית בניין עיר (תב"ע) ביהודה ושומרון חייב לכלול תשריט שיציג באופן מפורט את היוזמה המתוכננת.

תקנון - אלו הן הוראות התכנית, המבהירות בפרוטרוט אילו סוגי בניה מותרים ואילו אסורים בכל אחד מהשטחים שהוגדרו בתכנית.

נספחים - ניתן להוסיף לתכנית בניין העיר מסמכים נוספים, במגוון נושאים שייקבעו בהתאם למאפייני התכנית הספציפית, וכן בנושאים קבועים כגון חניה ותנועה, תשתיות הנדסיות, פיתוח ונוף ועוד.

 

מהם שלבי גיבושה של תכנית בניין עיר?

 

ליקוט וריכוז של חומרי רקע רלוונטיים - על שלב זה להתבצע באופן יסודי ביותר, על מנת לוודא שלא תחמיצו דבר. ניתן להיעזר בצוות מקצועי המתמחה בכך לאיסוף כל החומרים שיוכלו לסייע לכם בהמשך הדרך.

סיור באתר שבו הבניה מתוכננת להתבצע - ביקור בשטח קודם להכנת התכנית יכול לסייע לכם לעמוד על מאפייניו הספציפיים, לזהות מבעוד מועד בעיות אפשריות ולהתכונן לקראתן ובאופן כללי, להכיר טוב יותר את הקרקע שבה בכוונתכם לבנות. אל תוותרו על שלב חשוב זה כשאתם ניגשים לתכנון תכנית בניין עיר (תב"ע) ביהודה ושומרון.

לקיחה בחשבון של השפעות מצד קרקעות גובלות - לא מספיק שתכירו את השטח שבכוונתכם לבנות בו, אלא עליכם להתוודע כיאות גם לשטחים הגובלים בו על מנת שתדעו כיצד להתמודד, במידת הצורך, עם השפעה כזו או אחרת שתגיע מכיוונם.

ניתוח מלא של תכניות קיימות ברמות התכנון השונות - בין אם מדובר בתב"ע, בתכנית מחוזית או בתכנית ארצית, עליכם להכיר את כל התכניות המתייחסות לשטח שבכוונתכם לבנות בו ולשטחים באזורו, על מנת שתהיו מוכנים כראוי לכל תרחיש אפשרי שעשוי להתממש ולהשפיע על התכנית שלכם.

ניתוח הנתונים שליקטנו והגדרת המטרות - בשלב זה חשוב לנתח את המידע המגוון שאספתם ולהגדיר לעצמכם בדיוק את הצורך שהתכנית באה לתת לו מענה ואת הבעיות שעליכם לפתור על מנת לעשות כן באופן האפקטיבי ביותר האפשרי.

גיבוש חלופות - כעת עליכם להכין לכל הפחות שתי חלופות, קרי, דרכים שונות לתת מענה לצורך שהגדרתם ולפתור את הבעיות העומדות בדרככם. אל תוותרו על הכנת שתי חלופות - מדובר בחשיבה יצירתית חיונית שעשויה לסייע לכם להימנע מלהתקבע מוקדם מדי על כיוון אחד בלבד, ולעזור לכם לבחור את החלופה המיטבית מבחינתכם.

בחירת החלופה המועדפת - לאחר ששקלתם היטב את מעלותיהן ומגרעותיהן של שתי החלופות שגיבשתם, תוכלו לבחור באופן שקול את הטובה מביניהן ולהמשיך הלאה בדרככם לכתיבת התכנית.

כתיבת תכנית בניין עיר - כתיבת התכנית עצמה היא השלב המתקדם ביותר בתכנון תכנית בניין עיר (תב"ע) ביהודה ושומרון. בשלב זה תיצרו תכנית מפורטת על בסיס החלופה שבחרתם. לאחר כתיבת התכנית עליכם לעבדה לתב"ע בהתאם לפורמט המקובל, להכין מסמך מסכם שיתייחס לכלל רכיביה השונים, לתקנה אם נדרשתם לכך על ידי ועדת האישורים ולאחר מכן להגישה למוסדות האמונים על תכנון ובניה בישראל על מנת שיאשרוה.

 

 

 

אילו מאפיינים ייחודיים ישנם לתכנון תכנית בניין עיר ביהודה ושומרון?

 

 

מטבע הדברים, תכנון תכנית בניין עיר ביהודה ושומרון עשוי להיות מעט מורכב יותר מאשר באזורים אחרים בארץ. התחיקה בתחום זה באזור יו"ש מתבססת על חוק תכנון ערים וכפרים ביהודה ושומרון תשכ"ה - 1965, על צווים שאושרו על ידי המפקד הצבאי של האזור ועל תכניות אזוריות ובכלל זאת התכנית המנדטורית, תכניות מתאר ותכניות מפורטות לצד החלטות המועצה העליונה בתחום התכנון והבניה האמונה על קבלת החלטות בשטחי יהודה ושומרון.

על מנת להתחיל בבניה בשטחי יהודה ושומרון, נדרשת לעתים קרובות הסדרת מעמדה של הקרקע שבה מתוכננת הבניה להתבצע וקבלת היתר לתכנון. שני אלו מצויים באחריות שר הביטחון. רק לאחר מכן תוכלו להמשיך במיפויה וניתוחה של הקרקע, תכנון תכנית בניין עיר ביהודה ושומרון ותכנון נוסף בתחום האדריכלי התשתיתי או התעבורתי. בשלב זה תזדקקו לקבלת אישור משר הביטחון לביצוע הליכים תכנוניים נוספים. רק אז תוכל הוועדה המקומית לדון בתכנית שהגשתם, משרדי הממשלה הרלוונטיים ובעיקר משרד השיכון יוכלו לשופטה באופן מקצועי והגורמים המעורבים מטעם המנהל האזרחי (הקמ"טים) יתנו אף הם את אישורם.

 

כיצד עליכם לגשת לתכנון תכנית בניין עיר ביהודה ושומרון? סיכום

לאור מורכבותו של הליך תכנון תכנית בניין עיר בכלל, וביהודה ושומרון בפרט, חשוב שתבצעו באופן יעיל, יסודי, אחראי ותקין את כל השלבים האמורים, תוך מילוי הוראות החוק והתקנות הרלוונטיות במלואן. אם אתם סבורים שהדבר יסייע לכם, ניתן ואף רצוי להיוועץ באנשי מקצוע רלוונטיים. אנשי מקצוע הניחנים בשילוב בין מקצועיות, אמינות וניסיון יוכלו להנחות אתכם בשלבים השונים של תכנון תכנית בניין עיר ביהודה ושומרון, באופן שיסייע לכם לוודא שתצלחו את המשימה על הצד הטוב ביותר.

על אף הפיתוי לדלג שלבים או לבצע בחופזה חלקים מסוימים בהליך, מומלץ לא להיכנע לו ולהתעקש לבצע את כל ההליך ביסודיות. כך תוכלו למנוע מבעוד מועד עיכוב לא רצוי כתוצאה מסירוב מצד אחד הגורמים האמונים על אישור תכניתכם. מילוי כל חובותיכם יבטיח שהתכנית שלכם תאושר במידת האפשר במהירות המרבית ועם כמה שפחות תקלות, מהמורות, מכשולים או סחבות בירוקרטיות לאורך הדרך.

כמו בכל תחום אחר בחיים, גם תכנון תכנית בניין עיר ביהודה ושומרון הוא תהליך המורכב הן מחלקים מוגדרים וקבועים מראש, והן מהתפתחויות דינמיות בהתאם לנסיבות המשתנות תמידית. אל תהיו לכודים יתר על המידה בתכניתכם המקורית. תנו לעצמכם גם את החירות לשנותה במידת הצורך ובהתאם ליכולת, ובאופן זה פרשו כנפיים ודאגו לכך שהמיזם שלכם יישא פרי ויצליח כמה שיותר. כי בתחום הבניה והתכנון בישראל, מקצועיות היא שם המשחק.

 

 בעבר אדריכלות הייתה מקצוע שהתבסס על חישובים מראש אשר עלולים היו להתבדות בשלב הבנייה עצמה. לא כל מה שהשרטוטים הדו-ממדיים על הנייר הראו התממש במציאות – וכשלים ונקודות עיוורות של שלב התכנון באו לידי ביטוי בליקויים אפשריים בבנייה עצמה.

כל זה הפך להיסטוריה רחוקה עם המצאת הטכנולוגיה של ניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER (BIM – Building Information Modeling)– מודל תלת ממדי ממוחשב המשמש כייצוג מוקטן ומדויק של הבניין המתוכנן להיבנות, על כל נדבכיו השונים – הויזואליים, הארכיטקטוניים והכלכליים כאחד. שיטה זו מאפשרת לייעל הן את שלב התכנון והן את שלב הביצוע של פרויקטים אדריכליים הודות לכך שהיא מסייעת לצפות מראש את כל מה שיהיה כרוך בהמשך בבנייה עצמה.

 

ניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER – כל היתרונות האפשריים בשיטה אחת

מהם היתרונות הטמונים בעבודה עם ניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER?

 

תחזית ויזואלית מדויקת של המבנה – רובנו לא הוכשרנו להתבונן בשרטוט ולדמיין על פיו במדויק כיצד ייראה המבנה שאליו הוא מתייחס. מסיבה זו, לעתים קרובות תכנית הנדסית אינה אומרת דבר לבעלי עניין במבנה שעתיד להיבנות. כך, לדוגמה, יתכן מאוד שמשפחה השוקלת לרכוש בית במגדל דירות יוקרתי תתקשה להבין כיצד הוא ייראה על פי השרטוטים בלבד. בדומה לכך, משקיעים פוטנציאליים יחככו בדעתם פעמים רבות האם להקצות את ממונם לפרויקט כזה או אחר, מאחר שהתכנית גרידא אינה מספיקה כדי להמחיש להם כיצד עתיד המבנה להיראות בעתיד. בעיה זו נפתרת בעת שימוש בניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER – המאפשר ויזואליזציה מלאה של הבניין העתידי. כך, דיירים ומשקיעים יוכלו לראות בדיוק כיצד המבנה עומד להיראות, ולהימנע מבעוד מועד מעשיית טעויות שלעתים ניתן להחמיץ בשלבי התכנון והביצוע ללא מודל תלת ממדי מדויק מסוג זה.

 

 

 זיהוי ומניעת מקרים של התנגשות – הודות לשימוש בניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER, ניתן לזהות מבעוד מועד התנגשויות עתידיות של המבנה המתוכנן במבנים או עצמים אחרים בתחום שבו הוא מיועד להיבנות, ולמונען בטרם יגרום הדבר לתקלה העלולה לגבות מהיזם או הבונה מחיר כספי כבד. כך, לדוגמה, ניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER יוכל להתריע בפני המתכננים והמבצעים על התנגשות צפויה בין אלמנט שלד של המבנה לבין צנרת תת-קרקעית הקיימת במקום שבו הוא מתוכנן להיבנות, ולאפשר להם להימנע משגיאות ותקלות שיעכבו את ביצוע הפרויקט ויגרמו להם לנזק כלכלי אפשרי.

חישוב מדויק יותר של כמויות חומרים הדרושות לביצוע הפרויקט ומחירן –  בימים עברו, חישוב הכמויות המדויקות של החומרים השונים הדרושים לביצוע פרויקט בנייה היה משימה קשה, מתישה ולא מדויקת שהועסקו בה כמאים שזוהי התמחותם. תוכנת ניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER, לעומת זאת, תאפשר חישוב מדויק של הכמויות השונות של כל חומר וחומר הדרוש לביצוע פרויקט הבנייה המתוכנן.

עריכת חישובים הנדסיים בתיאום מלא בין המתכננים השונים – ניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER יכול לשמש גם לביצוע חישובים הנדסיים מורכבים בכל הנוגע לאלמנטים השונים של המבנה באמצעות הגדרת תכונות פיסיקליות עבורם (ממוליכות תרמית ובידוד אקוסטי ועד חוזק, משקל וגמישות). היתרון של חישובים אלה שייעשו באמצעות המודל המתקדם והמשוכלל טכנולוגית נובע הן מרמת הדיוק שבה הם ניחנו והן מהתיאום המלא המתאפשר הודות לכך בין מתכנניו השונים של הפרויקט.

מכל הסיבות הללו ואחרות ברור מדוע ניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER מזניק שנות אור קדימה את כל ענף האדריכלות. לאור זאת, סטנדרטיזציה של ענף הבנייה כך שכל המעורבים בפרויקט בניין (מהנדסים, מתכננים שונים, דיירים, יזמים וקבלנים, ועוד עשרות גורמים אחרים) יעבדו לפי מודל זה וייהנו מיתרונותיו, תוכל לתרום רבות לפרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית בארץ ובעולם. ואכן, יוזמות רבות כאלו נולדו בארצות שונות ומגוונות, וביניהן ישראל.

איזו חברה המתמחה בניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER עליכם לבחור?

ניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER אינו תוכנה ספציפית המצויה בבעלותו של גורם מסחרי כזה או אחר, כי אם שיטה בלבד. על מנת לבחור נכונה את החברה המקצועית, המוערכת והאיכותית ביותר המתמחה בשיטה זו, יש לוודא ראשית כול שהיא עומדת במספר קריטריונים:

 

ידע מקצועי עשיר ועדכני – על החברה להעסיק צוות מומחים מהשורה הראשונה הבקיא בכל ההתפתחויות הטכנולוגיות הרלוונטיות בתחום. בסופו של יום, כאשר מדובר בטכנולוגיה עד כדי כך משוכללת ועדכנית, חשוב להיות עם אצבע על הדופק בכל הנוגע לפיתוחים האחרונים. מי שלא יקפיד להתעדכן בכל עת – יישאר מאחור.

ניסיון רב שנים בתחום – לניסיון אין תחליף. לכן רק צוות מומחים שמאחוריו רקורד מוכח של שנות הצלחה רבות בתחום יוכל להבטיח לכם ניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER ברמה הגבוהה ביותר, המסוגל להתמודד עם כל אתגר ובעיה שאתם עלולים להיתקל בה בהמשך הדרך. הניסיון הנרכש של מי שמתמחה בענף זה שנים רבות יהיה יתרון משמעותי בבואכם לבחור את החברה המתאימה לכם.

מיומנות טכנית וכישורים מעשיים – רק צוות מומחים שניחן ביכולות טכניות ובכישורים פרקטיים ברמה הגבוהה ביותר הקיימת בענף בעולם כיום יוכל להבטיח לכם ניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER שיעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים המחמירים ביותר של איכות, קדמה ומקצועיות. אל תתפשרו על היכולות של מי שתבחרו – כי הן חלק משמעותי ביותר מהצלחת המיזם כולו.

תודעת שירות ברמה הגבוהה ביותר – רק צוות מומחים מסור ואכפתי המחויב למתן יחס אנושי, אדיב ונעים לכל לקוחותיו ראוי שתבחרו בו לניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER. כי בשורה התחתונה – כולנו בני אדם. וחוויית העבודה שלכם תהיה תלויה גם ביחסי האנוש הטובים של הצוות שתבחרו. לכן בכל הנוגע לתודעת שירות – אין כל מקום לקיצורי דרך ועיגולי פינות.

 

 

עמידה בחזית הטכנולוגיה העולמית בתחום זה כיום –  טכנולוגיית ניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER ניצבת בחוד החנית של הקדמה הטכנולוגית בזמננו, ומתפתחת ללא הרף כל הזמן. רק חברה המחויבת לעמידה בחזית ההתפתחות בתחום בכל עת, על מנת לא להישאר מאחור, ראויה לכך שתיעזרו בשירותיה בפרויקט שלכם. 

בחירת חברה המתמחה בניהול מודל אדריכלי ממוחשב עשויה להיות משימה לא פשוטה. עליכם לקחת בחשבון את כל הקריטריונים שלעיל על מנת להבטיח שקיבלתם את ההחלטה הטובה ביותר עבורכם, עבור פרויקט הבנייה שאתם מעוניינים לקדם ועבור שותפיכם. העולם שאנו חיים בו משתנה בקצב מואץ, וטכנולוגיות הדמיה מתקדמות מאפשרות לכם לדעת מבעוד מועד כיצד ייראה המבנה שאתם מתכננים, להימנע מתקלות וטעויות שהייתם עלולים לעשות אילו הייתם מסתפקים בשרטוטי נייר רגילים, וליצור תיאום מלא בין הגורמים השונים המעורבים בתהליך באופן המייעל את התכנון והביצוע של המיזם כולו.

ניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER הוא המילה האחרונה בכל הנוגע לוויזואליזציה ותכנון מדויקים ומוקפדים של מבנה עתידי. אין שום סיבה שבעולם שתישארו בעידן שקדם למהפכה הווירטואלית – כשיש באפשרותכם להצטרף אליה וליהנות מתכנון וביצוע איכותיים, מקצועיים ומושלמים של פרויקט הנדסה אזרחית. העתיד כבר כאן – אל תתנו לו להמשיך לחכות רק לכם.

 

תחזית ויזואלית מדויקת של המבנה – רובנו לא הוכשרנו להתבונן בשרטוט ולדמיין על פיו במדויק כיצד ייראה המבנה שאליו הוא מתייחס. מסיבה זו, לעתים קרובות תכנית הנדסית אינה אומרת דבר לבעלי עניין במבנה שעתיד להיבנות. כך, לדוגמה, יתכן מאוד שמשפחה השוקלת לרכוש בית במגדל דירות יוקרתי תתקשה להבין כיצד הוא ייראה על פי השרטוטים בלבד. בדומה לכך, משקיעים פוטנציאליים יחככו בדעתם פעמים רבות האם להקצות את ממונם לפרויקט כזה או אחר, מאחר שהתכנית גרידא אינה מספיקה כדי להמחיש להם כיצד עתיד המבנה להיראות בעתיד. בעיה זו נפתרת בעת שימוש בניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER – המאפשר ויזואליזציה מלאה של הבניין העתידי. כך, דיירים ומשקיעים יוכלו לראות בדיוק כיצד המבנה עומד להיראות, ולהימנע מבעוד מועד מעשיית טעויות שלעתים ניתן להחמיץ בשלבי התכנון והביצוע ללא מודל תלת ממדי מדויק מסוג זה.

זיהוי ומניעת מקרים של התנגשות – הודות לשימוש בניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER, ניתן לזהות מבעוד מועד התנגשויות עתידיות של המבנה המתוכנן במבנים או עצמים אחרים בתחום שבו הוא מיועד להיבנות, ולמונען בטרם יגרום הדבר לתקלה העלולה לגבות מהיזם או הבונה מחיר כספי כבד. כך, לדוגמה, ניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER יוכל להתריע בפני המתכננים והמבצעים על התנגשות צפויה בין אלמנט שלד של המבנה לבין צנרת תת-קרקעית הקיימת במקום שבו הוא מתוכנן להיבנות, ולאפשר להם להימנע משגיאות ותקלות שיעכבו את ביצוע הפרויקט ויגרמו להם לנזק כלכלי אפשרי.

חישוב מדויק יותר של כמויות חומרים הדרושות לביצוע הפרויקט ומחירן –  בימים עברו, חישוב הכמויות המדויקות של החומרים השונים הדרושים לביצוע פרויקט בנייה היה משימה קשה, מתישה ולא מדויקת שהועסקו בה כמאים שזוהי התמחותם. תוכנת ניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER, לעומת זאת, תאפשר חישוב מדויק של הכמויות השונות של כל חומר וחומר הדרוש לביצוע פרויקט הבנייה המתוכנן.

עריכת חישובים הנדסיים בתיאום מלא בין המתכננים השונים – ניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER יכול לשמש גם לביצוע חישובים הנדסיים מורכבים בכל הנוגע לאלמנטים השונים של המבנה באמצעות הגדרת תכונות פיסיקליות עבורם (ממוליכות תרמית ובידוד אקוסטי ועד חוזק, משקל וגמישות). היתרון של חישובים אלה שייעשו באמצעות המודל המתקדם והמשוכלל טכנולוגית נובע הן מרמת הדיוק שבה הם ניחנו והן מהתיאום המלא המתאפשר הודות לכך בין מתכנניו השונים של הפרויקט.

מכל הסיבות הללו ואחרות ברור מדוע ניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER מזניק שנות אור קדימה את כל ענף האדריכלות. לאור זאת, סטנדרטיזציה של ענף הבנייה כך שכל המעורבים בפרויקט בניין (מהנדסים, מתכננים שונים, דיירים, יזמים וקבלנים, ועוד עשרות גורמים אחרים) יעבדו לפי מודל זה וייהנו מיתרונותיו, תוכל לתרום רבות לפרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית בארץ ובעולם. ואכן, יוזמות רבות כאלו נולדו בארצות שונות ומגוונות, וביניהן ישראל.

 רק לכם.

 

 

איזו חברה המתמחה בניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER עליכם לבחור?

ניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER אינו תוכנה ספציפית המצויה בבעלותו של גורם מסחרי כזה או אחר, כי אם שיטה בלבד. על מנת לבחור נכונה את החברה המקצועית, המוערכת והאיכותית ביותר המתמחה בשיטה זו, יש לוודא ראשית כול שהיא עומדת במספר קריטריונים:

 

ידע מקצועי עשיר ועדכני – על החברה להעסיק צוות מומחים מהשורה הראשונה הבקיא בכל ההתפתחויות הטכנולוגיות הרלוונטיות בתחום. בסופו של יום, כאשר מדובר בטכנולוגיה עד כדי כך משוכללת ועדכנית, חשוב להיות עם אצבע על הדופק בכל הנוגע לפיתוחים האחרונים. מי שלא יקפיד להתעדכן בכל עת – יישאר מאחור.

ניסיון רב שנים בתחום – לניסיון אין תחליף. לכן רק צוות מומחים שמאחוריו רקורד מוכח של שנות הצלחה רבות בתחום יוכל להבטיח לכם ניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER ברמה הגבוהה ביותר, המסוגל להתמודד עם כל אתגר ובעיה שאתם עלולים להיתקל בה בהמשך הדרך. הניסיון הנרכש של מי שמתמחה בענף זה שנים רבות יהיה יתרון משמעותי בבואכם לבחור את החברה המתאימה לכם.

מיומנות טכנית וכישורים מעשיים – רק צוות מומחים שניחן ביכולות טכניות ובכישורים פרקטיים ברמה הגבוהה ביותר הקיימת בענף בעולם כיום יוכל להבטיח לכם ניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER שיעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים המחמירים ביותר של איכות, קדמה ומקצועיות. אל תתפשרו על היכולות של מי שתבחרו – כי הן חלק משמעותי ביותר מהצלחת המיזם כולו.

תודעת שירות ברמה הגבוהה ביותר – רק צוות מומחים מסור ואכפתי המחויב למתן יחס אנושי, אדיב ונעים לכל לקוחותיו ראוי שתבחרו בו לניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER. כי בשורה התחתונה – כולנו בני אדם. וחוויית העבודה שלכם תהיה תלויה גם ביחסי האנוש הטובים של הצוות שתבחרו. לכן בכל הנוגע לתודעת שירות – אין כל מקום לקיצורי דרך ועיגולי פינות.

עמידה בחזית הטכנולוגיה העולמית בתחום זה כיום –  טכנולוגיית ניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER ניצבת בחוד החנית של הקדמה הטכנולוגית בזמננו, ומתפתחת ללא הרף כל הזמן. רק חברה המחויבת לעמידה בחזית ההתפתחות בתחום בכל עת, על מנת לא להישאר מאחור, ראויה לכך שתיעזרו בשירותיה בפרויקט שלכם.

בחירת חברה המתמחה בניהול מודל אדריכלי ממוחשב עשויה להיות משימה לא פשוטה. עליכם לקחת בחשבון את כל הקריטריונים שלעיל על מנת להבטיח שקיבלתם את ההחלטה הטובה ביותר עבורכם, עבור פרויקט הבנייה שאתם מעוניינים לקדם ועבור שותפיכם. העולם שאנו חיים בו משתנה בקצב מואץ, וטכנולוגיות הדמיה מתקדמות מאפשרות לכם לדעת מבעוד מועד כיצד ייראה המבנה שאתם מתכננים, להימנע מתקלות וטעויות שהייתם עלולים לעשות אילו הייתם מסתפקים בשרטוטי נייר רגילים, וליצור תיאום מלא בין הגורמים השונים המעורבים בתהליך באופן המייעל את התכנון והביצוע של המיזם כולו.

ניהול מודל אדריכלי ממוחשב BIM MANAGER הוא המילה האחרונה בכל הנוגע לוויזואליזציה ותכנון מדויקים ומוקפדים של מבנה עתידי. אין שום סיבה שבעולם שתישארו בעידן שקדם למהפכה הווירטואלית – כשיש באפשרותכם להצטרף אליה וליהנות מתכנון וביצוע איכותיים, מקצועיים ומושלמים של פרויקט הנדסה אזרחית. העתיד כבר כאן – אל תתנו לו להמשיך לחכות רק לכם.