יקיר-כניסה

תב"ע יקיר- כניסה.

תכנון איזור מסחר ותרבות