תהליך העבודה.

מגורים​

תכנון

1. יצירת פרוגראמה משותפת עם הלקוח: כמות יחידות דיור, תמהיל גודל הדירות, אפשרויות -"חריגה מותרת מתוכנית", רמת גימור נדרשת, סוג האוכלוסייה לשיווק

2. תכנון חלופות ראשוניות בהתאם לדרישות הלקוח

3. פגישה עם הלקוח להצגת החלופות וקבלת הסכמה לתכנון סופי​

עריכת תוכנית​

הגשה של התכנון עם חתימת המבקש,בעל הנכס ועורכי התוכנית לרשות המקומית לקבלת היתר בניה​

מכרז​

1. עם קבלת ההיתר, הכנת תוכניות פרטים ורשימות למכרז תוך תיאום עם היועצים השונים קונס',חשמל,מים,ביוב,מיזוג,מעליות וכדו'...​

2. הכנת תוכניות ומפרטי מכר לחתימה מול דיירים

ביצוע​

לאחר המכרז הכנת תוכניות, רשימות ופרטים לביצוע תוך תיאום עם הקבלן המבצע ומנהל הפרויקט​

אכלוס​

1. פיקוח עליון על הבניה מול מנהל פרויקט ומנהל אתר

2. קבלת טופס  4  לאכלוס

מבנה ציבור​

תכנון

1. יצירת פרוגראמה משותפת עם הלקוח:

גודל חללים ציבוריים,כמויות,שימוש בטופוגרפיה, מגבלות ובעיות תכנון, תקציב, לוח זמנים

2. תכנון חלופות ראשוניות בהתאם לדרישות הלקוח

3. פגישה עם הלקוח להצגת החלופות וקבלת הסכמה לתכנון סופי

עריכת תוכנית​

הגשה של התכנון עם חתימת המבקש,בעל הנכס ועורכי התוכנית לרשות המקומית לקבלת היתר בניה

מכרז​

עם קבלת ההיתר, הכנת תוכניות פרטים ורשימות למכרז תוך תיאום עם היועצים השונים – קונס',חשמל,מים,ביוב,מיזוג,מעליות,בטיחות,נגישות...

ביצוע​

1.לאחר המכרז הכנת תוכניות, רשימות ופרטים לביצוע תוך תיאום עם הקבלן המבצע ,מנהל הפרויקט והיועצים השונים

2.פיקוח עליון על הבניה מול מנהל פרויקט ומנהל אתר

אכלוס​

קבלת טופס  4  לאכלוס

תוכנית בניין עיר - תב"ע​

חקירה מוקדמת

1. קבלת/יצירת פרוגראמה וחקירה מוקדמת

2. בדיקת בעלויות המקרקעין, מדידות, שינויים בפרוגראמה ומתווה תכנוני 

3. בחירת חלופה נבחרת, ודיון ברשות המקומית

עיבוד התוכנית

עיבוד החלופה הנבחרת – הכנת תשריט ותקנון

הפקדת התוכנית

1. קליטת התוכנית במועצת תכנון עליונה ובקמ"טים

אפוטרופוס/מפע"ת/גמ"ר/ארכיאולוגיה...

2. פרסום הפקדת התוכנית

אישור התוכנית​

להחלטה על אישור התוכנית במועצת תכנון עליונה

פרסום התוכנית​

1. פרסום אישור התוכנית

2. החלת הטיפול בקבלת החלטת מועצת תכנון עליונה