שיטת גיבורים

השיטה שלנו פותחה לאחר תכנון וביצוע של הרבה פרויקטים, כך שמייצרת תיאום ציפיות, אפשרות לקביעת לוח זמנים ברור ומתואם ונקודות לבחינת איכות התכנון ועמידה ביעדים שנקבעו.

 

השיטה מייצרת וודאות ומיקוד אצל המתכננים ויועצי התכנון כך שיש תיאום בין גורמי התכנון, המתכנן הראשי, מנהל הפרויקט ומזמין העבודה. כאשר יש מיקוד ביעדים הדרך לתיקון היא פשוטה ומהירה​.

יבוש הדרישות​

ג

לומדים את הצרכים, הדרישות והזכויות במגרש עבור הפרויקט​

צירת קונספט​

י

מתכננים תכנון קונספטואלי להציג לצוות התכנון בניהם הלקוח​

דיקות 

ב

בדיקת התאמת התכנון מול יועצי התכנון, מבחינת בטיחות אש, נגישות, פיתוח השטח, קונסטרוקציה ותכנון סופי של הבניין בהתאם להנחיות היועצים​

תכנון

ו

ישוי

ר

לאחר אישור התכנון, והתאמתו לחוק התכנון והבניה, עריכת התכנון לבקשה להיתר בניה מהרשות המקומית דרך מערכת רישוי זמין​

ציאה למכרז

י

יוצרים סט של גיליונות מפורטים לצורך ביצוע הפרויקט אותם מעבירים למכרז קבלנים לצורך השוואת הצעות מחיר לביצוע​

וודאים ביצוע

מ

מלווים את הקבלן הזוכה עד לביצוע מושלם של הפרויקט לפי התכנון, תוך פיקוח עליון ומתן תשובות לשאלות תוך כדי הביצוע ​

מאז 1984

ממליצים עלינו