הר ברכה

תב"ע הר ברכה

גוש עציון

תב"ע מתחם תיירות גוש עציון.

צופים

תוכנית אב צופים

בית אריה

בית אריה תוכנית שלד ל-8000 יח"ד

מחוז ירושלים

איתור קרקעות לבנייה- משרד השיכון

רותם

תב"ע שכונת מגורים ברותם.

עמנואל

איזור תעשייה עמנואל​

קיבוץ עלומים

תב"ע קיבוץ עלומים.

חיננית

תב"ע חיננית

אלקנה

אלקנה תוכנית מתאר

אורנית

אלקנה

תב"ע שכונת מגורים באלקנה.

יקיר כניסה

תב"ע יקיר- כניסה. תכנון איזור מסחר ותרבות

צופים

תבע תוכנית מפורטת

אלפי מנשה

קדומים

תכנית אב ופיתוח

בית אריה

בית אריה- עופרים

תב"ע שכונת עופרים

נוקדים

תב"ע נוקדים

אבני חפץ

תב"ע איזור תעשייה באבני חפץ