1 דקות קריאה
פרוגרמות לעיריות

ערים החוות גידול באוכלוסיית התושבים במקום, יאלצו להתאים את השטח והמרחב העירוני בהתאם לאכלוס הרלוונטי באותה תקופה. כיוון שלכל רשות מקומית יש שטחים קרקעיים מוגדרים, היא תוכל לפתח ולהרחיב את המרחב הציבורי בהתאם לתוכנית בניין-עיר הקיימת לרשותה. תוכנית זו, המוכרת גם בשם תב"ע, מהווה מעין תוכנית מתאר כללית של שטחי העיר באמצעותה עיריות יוכלו לתכנן שינויים בשטחים וקרקעות לצורך ציבור התושבים. תהליך תכנון ופיתוח המרחב העירוני מצריך ליווי מקצועי של חברת אדריכלים היוצרת פרוגרמות לעיריות, ומעלה על הנייר את תכנית הבנייה המפורטת והמקיפה שתלווה את שלבי הפיתוח בפועל. 

מה החשיבות של פרוגרמות לעיריות?

פרוגרמה נועדה להעניק תוכנית בנייה מקיפה ומפורטת שתשמש את אנשי המקצוע בתהליך הקמת הפרויקט, וכן לצורך מתן תכנון מקדים וראשוני ללקוחות עבורם פרויקט הבניה מוקם. במקרה של פרוגרמות לעיריות, מדובר על תכנון מדוקדק ויעיל שיתרום להבנת הצרכים של ציבור התושבים ועמידה בהם עבור ראשי העיריות. פרוגרמה לעירייה החווה גידול במספר התושבים, תסייע למצוא מגוון פתרונות בתכנון השטחי העירוניים לשביעות רצונה של האוכלוסייה הקיימת והחדשה.כך, כאשר המרחב העירוני הקיים איננו מאפשר הקמה והרחבה בפועל של קרקעות למגורים, ניתן להגיע להחלטות מתאימות לפתרון מצב זה עוד בשלב התכנון הראשוני באמצעות יצירת פרוגרמה. 

שינויי תב"ע – אילו סוגים קיימים?

במהלך יצירת פרוגרמות לעיריות עבור הרחבה ופיתוח של שטחים עירוניים, עלול לעלות הצורך ביצירת שינוי במרחב העירוני הקיים בתוכנית התב"ע של אותה רשות מקומית. שינויים אלו כוללים שלושה היבטים שונים:

 1. שינוי קווי בניין 

 תוכנית המתאר של המרחב העירוני כוללת גם את קווי הבניין הנבנים ברשות, המייעדים את היזמים להקים מבנים רבי-קומות בגובה אחיד עם שאר הבניינים בעיר. כאשר עולה הצורך בהקמת מבנים החורגים מקווי הבניין כתוצאה מגידול אוכלוסייה בעיר, יש צורך לבצע שינוי בתוכנית התב"ע הקבועה.

 2. שינוי בקרקע

 התב"ע מגדירה באופן מפורט ומדוקדק את ייעודם של השטחים והקרקעות השייכות לכל רשות מקומית, כך שכל קרקע מקבלת גם מאפיין שימוש מוגדר מראש כמו קרקע לחקלאות, קרקע לתעשייה, קרקע למגורים ועוד. לעיתים לצורך התאמת השטחים העירוניים לגידול האוכלוסייה, יש צורך לבצע שינוי בייעוד של הקרקעות המצוינות בתוכנית התב"ע.

 3. שינוי ותוספת בניה – 

שינוי מסוג זו נוגע לעניין הגדלת זכויות הבניה בשטח עירוני, זאת כדי לעמוד בציפייה של הרחבת השטחים העירוניים כתוצאה מגידול האוכלוסייה בעיר. כך, במקרה של יזמים המעוניינים להקים מבנה רב-קומות הכולל חדרים גדולים, או מרפסות רחבות החורגות מהשטח שהוקצה לכך בתוכנית המתאר, יש לבצע את השינוי בתב"ע. 

פרוגרמות לעיריות בליווי חברת אדריכלים

משרד האדריכלים א.גבור מיומן בהליכי הוצאת תוכניות מתאר למגוון מטרות, כמו גם כתיבה ויצירת פרוגרמות מפורטות לעיריות לצורך תכנון מקדים של הרחבה ופיתוח שטחים עירוניים, והיערכות הרשויות המקומיות לכך.