1 דקות קריאה
תכנית בינוי או נספח בינוי

יזמים המעוניינים להקים פרויקט בנייה ברחבי הארץ, מוכרחים לקבל לכך היתרי בנייה מטעם הועדה המקומית לתכנון ובנייה בה הפרויקט עתיד להיבנות. החלטת הועדה מגובה ע"פ תוכנית המתאר המקומית, הכפופה אל תוכניות מתאר גבוהות ממנה, כמו תוכנית המתאר המחוזית ותוכנית המתאר הארצית – כאשר האחרונה היא הסמכות העליונה בכל הקשור אל המפרט התכנוני. 

מהי תוכנית בינוי?

בטרם קבלת היתר הבנייה עבור הפרויקט, על היזמים להגיש תוכנית בינוי מפורטת אל הועדה המקומית. תוכנית זו מתייחסת אל נקודות ספציפיות הכלולות בתכנון הבנייה העתידית כמו: מידות הבנייה הדרושות, שטח העמדת המבנים, מיקום החניות בשטח המבנה, נקודות ניקוז ועוד. למרות שהגשת תוכנית בינוי איננה מעוגנת בחוק התכנון והבנייה, קבלנים ויזמים רבים משתמשים בה וכך תוכנית זו יצרה למעשה שלב מקדים להוצאת היתר הבנייה. 

הגשת תוכנית בינוי / נספח בינוי כחלק משינוי בתב"ע

תוכנית התב"ע (תוכנית בניין עיר) נועדה להעניק תוכנית מתאר המפרטת את המרחב של כל רשות מקומית, כאשר כל קרקע, שטח ואזור ברשות מוגדרים באופן מוסדר ומפורש בכדי לשמור על צביונה של הרשות. כך לדוגמה שטחים המוקצים כקרקעות חקלאיים יוכלו לשמש אך ורק למטרה זו, ואילו קרקעות לצרכי מסחר ותעשייה ישמשו למטרות אלו בלבד.במקרים בהם יזמים מעוניינים להקים פרויקט בנייה חדשני ברשות מקומית שאינו עומד בתנאי התב"ע, עליהם לקבל על כך אישור מיוחד מהועדה המקומית של אותה רשות בכדי להוציא את תוכנית הבנייה לפועל. על מנת לקבל את האישור הנחוץ לכך, על היזמים להגיש את תוכנית הבינוי המפרטת את תכנון הפרויקט באופן נקודתי ומסודר. 

הוצאת תוכנית בינוי בליווי משרד אדריכלות מקצועי

כל רשות מקומית מעוניינת לשמור על צביונה של העיר, כך שהמרקם העירוני-חברתי יישמר וכך ישמור על רמת החיים של התושבים. יחד עם זאת, הצורך בשינוי וריענון פני העיר קיים תמיד, ולכן תהליכי התחדשות עירונית הממקסמים את איכות החיים של תושבי המקום נחוצים ומבוקשים – וכך עשויים להוציא אל הפועל תוכניות בנייה המאפשרות זאת. כדי להשיג זאת, יזמים רבים פונים לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי של משרד אדריכלות. אנשי מקצוע אלו מכירים באופן מקיף את התהליכים הדרושים לשינויי תב"ע, ביניהם גם את הצורך הממשי הקיים בתכנון עירוני איכותי ומתפתח, העונה על הצורך בהעלאת איכות החיים, לצד שמירה על מאפייניה הבלעדיים של כל רשות מקומית. משרד אדריכלות א.גבור מתמחה בנושאי תב"ע הכוללים בין השאר הוצאה של תוכניות מתאר מקומיות, מחוזיות וארציות, נוסף על תוכניות בינוי לצרכים שונים עבור יזמים פרטיים, מועצות מקומיות, חברות וארגונים ציבוריים וכן משרדי ממשלה.