1 דקות קריאה
הוצאת תכנית מתאר

חוק התכנון והבנייה מסדיר את נושא תכנון הבנייה בארץ, בו מעורבים גורמים בעלי סמכות המעניקים רישיונות והיתרי בנייה על קרקעות שונות. לכן כאשר מעוניינים להקים מבנה לצורך כזה או אחר ברחבי הארץ, יש צורך לקבל לכך היתר בנייה מהועדה המקומית לתכנון ובנייה של אותה רשות מקומית בה המבנה עתיד להיבנות. מתן ההיתר תלוי בבחינת תוכנית המתאר המקומית, כאשר יש לבדוק כי היא איננה עומדת בסתירה עם תוכניות מתאר גבוהות ממנה במבנה ההיררכי – שהן תוכנית מתאר מחוזית ותוכנית המתאר הארצית. 

תוכנית מתאר ארצית

תוכנית המתאר הארצית היא תוכנית כללית המפרטת את שטחה של מדינת ישראל, והיא זו המשפיעה על תהליכי הבינוי והתכנון של המחוזות והרשויות המקומיות בה. מטרתה של התוכנית היא להקצות שטחים וקרקעות בארץ לשימושים מהותיים בעלי חשיבות כלל ארצית, וכך למעשה לקבוע כי באותם אזורים לא יוכלו להיעשות שינויים מבניים אלא רק באישור הממשלה. כיוון שתוכנית המתאר הארצית כוללת בתוכה מפרט תכנוני כללי בלבד, הוצאת תוכניות מתאר מחוזיות ומקומיות הנמצאות תחתיה בסולם ההיררכי, הן אלה המכילות מפרט ספציפי ומדויק יותר של שטחים וקרקעות. 

תוכנית מתאר מחוזית

הוצאת תוכנית מתאר זו היא הנמוכה בדרגתה מתוכנית המתאר הארצית, אך הגבוהה יותר במדרג לעומת תוכנית המתאר המקומית. משום כך, תוכנית זו נועדה לקבוע את הסדרי התכנון והבנייה של ששת המחוזות הקיימים בארץ, והיא זו המלווה ומאשרת את שינויי התוכנית ע"פ הצורך והבקשה של הרשות המקומית הנמצאת תחתיה.משום שתוכנית זו מפורטת יותר מתוכנית המתאר הארצית, ניתן לקבוע על פיה מהם הגבולות הקיימים לצורך פיתוח של הרשות המקומית, אילו שטחים וקרקעות מיועדים לפיתוח חקלאי/תעשייתי/ מסחרי בלבד, אילו שטחים מוגנים ואינם ניתנים לשינוי, אילו אזורים ניתנים לפיתוח ובנייה ועוד. 

תוכנית מתאר מקומית

 כאשר קיים צורך לתכנן ולבנות מבנה לצורך מגורים, מסחר או תעשייה – קבלת האישור לכך כפוף בהתאם לתוכנית המתאר המקומית של העיר/יישוב בה אותו מבנה עתיד להיבנות. תוכנית זו נשענת על תוכניות המתאר המחוזית אליה היא מסופחת ותוכנית המתאר הארצית, ואיננה יכולה לשנות את המתווה התכנוני שקיים בהן.במקרה ותכנון המבנה מביא לשינויים של השטחים המפורטים בתוכנית המתאר כמו: שינויי בתב"ע, שינוי החלוקה של שטח הבנייה המיועד בתוכנית המתאר וכן הגדלת שטחים – יש צורך בקבלת אישור מיוחד לביצוע השינוי ע"י הועדה המקומית לתכנון ובנייה. 

הוצאת תוכניות מתאר בליווי משרד אדריכלות

 כאמור, תוכניות המתאר הן אלו הקובעות את שטחי הבנייה הייעודיים בהם ניתן להקים מבנים ברחבי הארץ, בין אם מדובר על מבנים לצרכי מגורים, מבנים ומרחבים ציבוריים וכן מבנים ושטחים לצרכי תכנון מסחר ותעשייה. כדי לקבל את ההיתרים הדרושים לכך באופן מהיר ויעיל, מומלץ לפנות אל משרד אדריכלות מנוסה שילווה את פרויקט הבנייה משלב התכנון הראשוני והוצאת תוכניות מתאר, ועד לשלב הביצוע והקמת המבנה.